Wat is dewijl?

Wat is dewijl?

dewijl – Voegwoord 1. (verouderd) geeft onderschikkend een reden aan ♢ Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods (2 Korinthiërs 7:1).

Wat is wegens?

wegens = wegens voorzetselUitspraak: [`wexə(n)s] Voorbeelden: `wegens vakantie gesloten`, `De woningen zijn ontruimd wegens een gaslek.

Is het vanwege Of wegens?

Beide betekenissen in één zin: Zij is afgevaardigd vanwege de sportfederaties vanwege haar bijzondere kwaliteiten. Deze door-betekenis voor vanwege komt echter zelden meer voor. Wegens heeft ook nog een algemenere betekenis waarin de reden of oorzaak vervaagd is tot om: Hij werd geprezen wegens zijn grote inzet.

Wat is het alternatief?

Iets is alternatief of een alternatief als het afwijkt van wat gebruikelijk (conventioneel) is, maar daar niet voor onderdoet, of waarvan zelfs wordt verondersteld dat het beter is. Alternatief kan ook een vervangend middel of product betekenen (“het goedkopere alternatief”, “het biologische alternatief”).

Wat komt er achter Zoals?

Voegwoord. Er komt vaak ook een komma als er midden in de zin een voegwoord staat. Bijvoorbeeld bij omdat, doordat, zoals, terwijl, aangezien, want en maar.

Waar moet de komma bij Zoals?

Voor als of zoals staat geen komma. De informatie die erop volgt, kan niet weggelaten worden. Ze vinden het heel leuk om grote steden als / zoals Londen, Parijs en Rome te bezoeken.

Hoe schrijf ik Vanwege?

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval wegens, vanwege, door, om. Vanwege het mooie weer organiseren we een barbecue.

Wat is vanwegen?

1) Door 2) In naam van 3) In opdracht van 4) In plaats van 5) Krachtens 6) Met het oog op 7) Namens 8) Om die reden 9) Om reden van 10) Omdat 11) Omwille van 12) Ter oorz…

Wat is een alternatief uiterlijk?

Men kan ook een alternatieve kledingstijl hebben: “Hij heeft een alternatieve stijl, hij is een echte skater.” In dit geval heeft de persoon waarnaar verwezen wordt een afwijkende stijl, een andere stijl dan de meeste mensen hebben.

Wat betekent het als iemand alternatief is?

Een alternatief is een andere mogelijkheid of oplossing. Het kan ook ‘afwijkend’ of ‘anders’ betekenen. Wanneer iets niet lukt, wordt vaak gekeken naar andere opties: een alternatief.

Wat betekent Sanskrit?

SANSKRIET’, o., de oude, heilige, klassieke taal van Voor-Indië waarin de Veda’s geschreven zijn, die in het godsd.

Waar zet je de komma bij Zoals?

Voegwoord. Er komt vaak ook een komma als er midden in de zin een voegwoord staat. Bijvoorbeeld bij omdat, doordat, zoals, terwijl, aangezien, want en maar. Ik kan niet naar het feest, omdat ik dan op vakantie ben.

Wat schrijf je na Zoals?

Als en zoals zijn allebei correct om door middel van voorbeelden iets nader te specificeren. Als de zin met een pauze vóór het voegwoord wordt gelezen, is er een voorkeur voor zoals. Er staan dan komma’s of gedachtestreepjes.